Arbouw-norm

Arbouw heeft voor de werkkleding nieuwe kwaliteitscriteria vastgesteld

De voorgeschiedenis:

In de afgelopen jaren waren er met enige regelmaat “misverstanden” over de geleverde kwaliteit tussen kopende en verkopende partijen; het product voldeed niet altijd aan de verwachting. Dat moest anders, en kon in vele gevallen direct beter.

 

Arbouw nodigde in 2006 diverse belangengroepen uit om een praktisch haalbare ondergrens voor bouwkleding vast te stellen. De ondergrens moest vanaf nu voor zowel inkoop, producent als eindgebruiker op ’n eenduidige én controleerbare wijze worden vastgelegd.

 

In tegenstelling tot voorheen zijn de criteria nu gekoppeld aan de Europese wetgeving. Dit levert een extra voordeel op: het kledingpakket wordt automatisch opgewaardeerd en de eindgebruiker kan vanaf heden verzekerd zijn van een up-to-date pakket.

 

Door de aangepaste criteria is Arbouw nu in staat om op een relatief eenvoudige wijze te controleren en te sanctioneren. Met de productaansprakelijkheid staan zowel inkoop als eindgebruiker sterker. De producent dient zich te houden aan de criteria en kan – bij onjuiste invulling – uit de Arbouw leverancierslijst worden gehaald. Kortom de markt is nu transparanter.

 

Waar dient u als inkoper / eindgebruiker op te letten bij de vraag: “Schaf ik wel de juiste buitenkleding aan?” :

 

  • De kleding dient voorzien te zijn van een "CE" keurmerk. De producent is o.a. verplicht zijn naam te vermelden in verband met de productaansprakelijkheid. Zo moeten er waslabels, wasadviesvoorschriften, stofsamenstellingsetiketten, maatvoeringinformatie etc. in de kleding zijn geplaatst
  • De buitenkleding moet voorzien zijn van waterdichte, winddichte en dampdoorlatende stoflagen. Met name de dampdoorlaatbaarheid liet veelal te wensen over ! Arbouw heeft gekozen voor EN 343 3.3. Vraag dus met nadruk naar de dampdoorlaatbaarheid klasse 3, niet te verwarren met waterdichtheid klasse 3 uit die norm. De producent zal het EN-label met klassenvermelding EN 343 3.3 in de kleding plaatsen.
  • Voor de kniebescherming wordt bij de criteria verwezen naar de norm EN 14.404. Vraag expliciet naar: deze norm, de gebruiksaanwijzing of certificaat van de Notified Body.
  • De thermische isolatie is vastgelegd in de Rct-waarde. Om de ondergrens van -5 graden uit de criteria te kunnen behalen, is het ontwerp van het kledingstuk natuurlijk evident. Bijna alle zichtbare gesloten ritsen, zonder beleg, zullen de norm niet halen; door lekkage, bij weer en de wind, wordt de gebruiker onvoldoende bescherming geboden. De sluitingen dienen dus minimaal te worden afgeschermd met een beleg, voor een optimale bescherming zelfs een dubbel beleg.
  • Arbouw heeft de producent vrijgelaten in het ontwerp. Wij merken op dat onze ervaring heeft geleerd om extra aandacht te besteden aan de opslagmogelijkheden. De plaats of grootte van de zakken zijn bepalend voor het praktische gebruik ervan.
  • De buitenkleding moet bescherming bieden tegen penetratie van olie, vetten en smeermiddelen. Een zichtbare gebreide manchet kan deze stoffen opnemen en biedt om die reden onvoldoende bescherming.

De Aqua Stop, Optimum en de Corsygo® buitenkleding voldoen aan de nieuwe richtlijn van Arbouw.

 

Productgroepen

Taal