Proban®

 

PROBAN®  (Veel gestelde vragen)

 

 

1.      Wat is het Proban® proces?

 

Voor het eerst ontwikkeld na 1950 wordt de chemische stof Proban® gebruikt voor vlamvertragende behandelingen van katoen en andere cellulose vezels en mengsels. Duurzaamheid wordt bereikt door de vorming in het weefsel van een polymeer.

 

Omdat er met de vezels geen chemische reactie plaatsvindt, blijven de fysische eigenschappen van de basisweefsels grotendeels onaangetast. Het Proban®  proces wordt alleen door textiel-finishers gebruikt, die daarvoor een licentie hebben ontvangen. Het proces bij weefsels wordt meestal in bulk uitgevoerd, voordat deze gekeurd, verpakt en van het etiket worden voorzien. Het proces is ook uitermate geschikt voor geweven en gebreide weefsels in een uitgebreide variëteit in gewicht en samenstelling.

 

 

2.      Waar worden Proban® weefsels gebruikt?

 

De  Proban®  behandelde weefsels werden voor het eerst gebruikt voor pyjama’s en nachtjapons van kinderen. Sindsdien is het gebruik van Proban® verder uitgebreid en nu omvat het naast beddengoed en meubilair in hotels, openbare gebouwen en instituten, zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen, ook beschermende kleding voor een uitgebreide reeks industriële, militaire en civiele toepassingen.

Het gebruik van Proban® weefsels in huismeubilair neemt ook toe. Tegenwoordig worden weefsels, die met Proban® zijn behandeld, overal ter wereld gebruikt waar brandgevaar is.

 

 

3.      Hoe reageren weefsels die met Proban® zijn behandeld op een vlam?

 

Met Proban® behandelde weefsels ontbinden zich, wanneer zij in aanraking komen met een vlam en vormen plaatselijk een blijvende schroeiplek, die de drager beschermt of in andere toepassingen als een barrière werkt. Met Proban® behandelde weefsels smelten niet, hebben geen nagloeiing en de vlam verspreidt zich niet buiten de verschroeide plekken.

In tegenstelling tot enkele andere vlamvertragende systemen, smelten de met Proban® behandelde weefsels niet weg en blijft er geen gat achter waar de vlam doorheen kan komen. Ook laten zij geen kleverige substantie achter, die aan de huid van de drager kan kleven.

 

 

4.      Wat voor producten komen er bij de verbranding vrij?

 

De chemische analyse van de producten, die vrijkomen bij de verbranding van weefsels die met Proban® zijn behandeld, laat zien dat er weinig verschil is met de bestanddelen die worden geproduceerd bij de verbranding van onbehandelde katoenweefsels.

 

 

 5.      Worden de vlamvertragende eigenschappen door het wassen aangetast?

 

De vlamvertragende eigenschappen blijven de gehele nuttige gebruiksduur van alle artikelen die van Proban® weefsels zijn gemaakt intact, op voorwaarde dat de aanbevolen procedures inzake het wassen of chemisch reinigen worden opgevolgd.

 

Zeeppoeders, in tegenstelling tot synthetische wasmiddelen, moeten worden vermeden en hypochloriet bleekmiddel mag niet worden gebruikt. Waterstofperoxide, bleekmiddelen en reinigers die natriumperboraat bevatten, moeten heel voorzichtig worden gebruikt.

Zie verder de apart verkrijgbare wasvoorschriften.

 

 

6.      Wat gebeurt er als weefsels, die met Proban® zijn behandeld, met zeep worden gewassen in plaats van met een synthetisch wasmiddel?

 

Er kan zich een opeenhoping van achtergebleven brandbaar calciumzeep voordoen, die de vlamvertragende eigenschappen van het weefsel beïnvloeden.

 

De achtergebleven stoffen kunnen vaak in een bedrijfswasserij worden geneutraliseerd of verwijderd door nabehandeling met een zwakke zuurspoeling / azijnzuur. Bij het wassen thuis kunnen synthetische wasmiddelen worden gebruikt. Zie verder de apart verkrijgbare wasvoorschriften.

De meeste producten die tegenwoordig door de supermarkten verkocht worden zijn met synthetische reinigers samengesteld en niet met zeep.

 

 

7.      Wat voor effect heeft een bleekmiddel op weefsels die met Proban® zijn behandeld?

 

Er mag geen hypochloriet bleekmiddel worden gebruikt: het tast de Proban® finish op chemische wijze aan en vermindert de vlamvertragende eigenschappen van het weefsel. Als er per ongeluk één keer een beetje verdund hypochloriet bleekmiddel op het weefsel komt, zullen de vlamvertragende eigenschappen hierdoor waarschijnlijk niet worden vernietigd.

 

 

8.      Hebben biologische vlekken effect op weefsels die met Proban® zijn behandeld?

 

Biologische vlekken hebben geen effect op de vlamvertragende werking van weefsels, die met Proban® zijn behandeld. Vlekken kunnen op de normale manier worden verwijderd door met een biologisch actief wasmiddel voor te weken, te wassen en nu en dan gebruik maken van een verdund waterstofperoxide bleekmiddel.

 

 

9.      Mogen weefsels die met Proban® zijn behandeld gekookt worden?

 

Met Proban® behandelde katoen kan worden gewassen met een kookprogramma, maar voor het behoudt van de EN-normen adviseren wij u de juiste wasmethoden aan te houden. Zie verder de apart verkrijgbare wasvoorschriften.

Proban® vlamvertragende afwerking heeft geen invloed op de natuurlijke eigenschappen van katoenweefsels en de juiste wastemperatuur moet worden aangehouden om overmatig krimpen of verlies van kleur te voorkomen.

 

 

10.  Kunnen Proban® weefsels chemisch gereinigd worden?

 

De vlamvertragende eigenschappen van weefsels, die met Proban® zijn behandeld, worden niet aangetast door de oplosmiddelen die in de stomerij worden gebruikt. Het is belangrijk, dat in de gebruikte reinigingsprocedure alle besmettende stoffen worden verwijderd. In de praktijk kan dat dit probleem wordt opgelost door af en toe nat te wassen.

 

<<  1 – 10 >> : Bovenstaande teksten zijn ontleend aan de verstrekte informatie van de fabrikant van Proban®.

 

 

11.  Waarom zijn bedrijven vanaf 1995 overgestapt op Proban® stof?

 

Per 1 juli 1995 is de Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen van kracht. De bindende voorschriften uit de richtlijn hebben ook betrekking op werkkleding. De essentie van de regelgeving is de veiligheid voor de dragers van de PBM’s te waarborgen.

 

In de normen zijn de specifieke veiligheidseisen vastgelegd t.a.v. werkkleding.

Laskleding dient te voldoen aan de normen EN 470/1 of EN ISO 11.611, de normen voor beschermende kleding tijdens laswerkzaamheden of gelijkaardige risico’s.

Met gecertificeerde laskleding, kleding die goedgekeurd is volgens de gestelde normen, wordt de vereiste bescherming geboden. U voorkomt onnodig letsel en bespaart een boete tijdens een arbeidsinspectie.

 

 

12.  Moeten de kledingstukken apart worden gecertificeerd, ook al is de stof van Proban® gekeurd vlg. de EN-norm?

 

Ja, de Proban® behandelde kledingstukken moet apart worden gekeurd.

De Europese wet verplicht de fabrikant het complete kledingstuk ter keuring aan te bieden bij een onafhankelijke EG-keuringsinstantie: de Notified body. 

Alléén door deze instantie goedgekeurde kleding mag de EN-normen dragen.

 

 

 

13.  Biedt een kledingstuk, dat alleen voldoet aan de EN 531 of ISO EN 11612  norm voldoende bescherming bij lassen of vergelijkbare werkzaamheden?

 

Nee, deze normen bieden slechts bescherming aan industriearbeiders die incidenteel worden blootgesteld aan hitte. De norm sluit laswerkzaamheden uit.

Bij laswerkzaamheden of gelijkaardige risico’s dient de kleding te voldoen aan de extra veiligheidseisen, zoals gesteld in de EN 470/1 of EN ISO 11.611 norm.

 

 

14.   Zijn  Proban® stoffen waterafstotend te maken?

 

Ja, de Proban® behandelde stoffen kunnen uiteraard ook water- & olieafstotend worden gefinisht  vlg. de norm  EN 13034, de chemische klasse type 6, die beter bescherming biedt tegen zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen.

Maar i.t.t. de vlamwerendheid zijn deze eigenschappen semi-permanent, m.a.w. de eigenschappen verminderen in waarde gedurende het gebruik of wasproces.

In de praktijk is het nauwelijks te bepalen wanneer (of bij welke wasbeurt) dit gebeurt. Vraag uw wasserij of zij bereid is een fluor carbon finish aan te brengen. Op dit punt is overleg noodzakelijk.

 

Productgroepen

Taal