Disclaimer

P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® op het internet verspreidt, is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie, te weten: teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan P. van Ochten Bedrijfskleding BV ®, en/of haar leveranciers. Informatie van P. van Ochten Bedrijfskleding BV ®, ongeacht de verschijningsvorm, zoals: teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® .

Veiligheid
Gezien het op het de internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst en het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid
P. van Ochten Bedrijfskleding BV ® is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.

E-mail 
Aan een e-mail bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopiëren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u het bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u aan de juistheid of volledigheid van het bericht? Neem dan contact op met de afzender.

 

Productgroepen

Taal